Tuesday, August 9, 2011

Lopët, bëjnë mu!

Sot vetëm lopët jetojnë,
hanë bar, e bëjnë mu.
Bëjnë mu në rrugë,
në sheshe, në gardhe,
lugje e luadhe.
Bëjnë mu kudo!
Bëjnë mu të gjitha!

Bëjnë mu duke mbllaçitur filiza,
bari. Bëjnë mu duke përzënë miza,
me bishtin si fshesë,
gjithë përtesë,
dhe pastaj ai varet si akrep i një ore,
e prapë lëviz, në mënyrë ritmike,
si një çantë dore,
i një gruaje në nxitim.

Bëjnë mu dhe shfryjnë
zgavrat madhore
mbushur,
me mukozë hundore
ngjyrë të bardhë, (veshtullore),
e pastaj me gjuhë,
i lëpijnë.
Duke bërë mu!

Lopët bëjnë mu,
e vijojnë heshturazi,
në monopate, një pas një,
në udhën shenjuar,
me mbetje ekstrakte,
që sigurisht,
të çon diku...

No comments:

users online
 
Creative Commons License
Shkrimet e blogut Busulla jane te licensuara nen Creative Commons Autoresi-Jofitimprurese-Vepra te pandryshueshme 2.5 Italia License.