Tuesday, January 20, 2009

Bukën tonë të përditshme, jepna neve sot.


Xhoana: Ku po shkon kaq herët në mëngjes?

Tosi: Po dal një xhiro nga parlamenti, të bëj nonji lek.

2 comments:

Anonymous said...

E kam shtuar blogun tënd në blogun tim. (Kemi biseduar tek Niko Ago.)
Kostas

Kolektivi said...

edhe quhet!

users online
 
Creative Commons License
Shkrimet e blogut Busulla jane te licensuara nen Creative Commons Autoresi-Jofitimprurese-Vepra te pandryshueshme 2.5 Italia License.